Opphavsrett

Alt innhold på denne nettsiden tilhører BiT RiG FiX AS, og er rettighets-beskyttet etter blant annet lov om opphavsrett til åndsverk.

BiT RiG FiX har enerett til å vise innhold på sine nettsider. Innhold på nettsiden, eller nettsiden i seg selv, kan derfor ikke kopieres, reproduseres, lastes ned eller på noen måte overføres eller gjengis – uten skriftlig forhåndsgodkjenning.

Det overnevnte gjelder i utgangspunktet også for enkeltstående elementer som logoer, fotografier, grafiske elementer og tekst. Allikevel vil det aksepteres at slikt benyttes i forbindelse med henvisning til nettstedet, som for eksempel ved deling i sosiale medier.

Nedlasting og kopiering som er i strid med selskapets rettigheter kan medføre erstatningsansvar. Eventuelle spørsmål rettes til kontaktperson via kontaktskjema eller annen publisert kontaktinformasjon.