Redskap

En oversikt over redskap som allerede er anskaffet og tilgjengelig.

2019-04-16T21:13:24+02:00

Dremel 4000

En god Dremel multimaskin, komplett med det meste man skulle trenge av tilbehør. Velegnet til manuell bearbeiding og den type presisjons-arbeid som ofte er nødvendig for tilpasning og utvikling av prototyper.

2019-06-26T18:27:54+02:00

Fusion 360

Dette programmet er som en "lite" versjon av ingeniørprogrammet Inventor, og inneholder en lang rekker avanserte funksjoner tilpasset produkt-design og prototype-utvikling.

Vurderes

Vår ønskeliste over redskap som vurderes anskaffet.