Våre lokaler

BiT RiG FiX holder til i relativt romslige lokaler på Fjellstrand i Nesodden kommune. Totalt er det over 600 kvm innendørs areal tilgjengelig som er fordelt over 3 etasjer, kjeller og en sidebygning. Tomten er på litt over 2 mål, hvorav en større andel er gjort tilgjengelig som parkeringsplass. Byggets areal vil bli klargjort og ført frem gradvis, og i første omgang er 1. etasje tatt i bruk – i tillegg til at kjelleren nå blir gjort klar som grovverksted.

3D kartet nedenfor inneholder noen feil da det baserer seg på gammel informasjon og var noe “forut” for sin tid. Allikevel er den i grove trekk riktig, men det er verdt å nevne at: vi foreløpig ikke har 3D scanner, mingle sonen er noe enklere møblert, vi har ingen laserskjærer foreløpig, vi har kun enkelt elektronikkutstyr, inngang B foreløpig ikke er tilgjengelig, at kontoret blir brukt som møterom for de med kontorplass og at faste plasser ikke lenger heter “VIP”. Nytt oversiktskart kommer asap.

Første etasje

I 1.etg har i all hovedsak vårt makerspace fått plass. Det er et åpent areal, tilgjengelig direkte fra forsiden av bygget og fra parkeringsplassen bak. I tillegg til områdene avsatt til de forskjellige maskiner, diverse varianter av arbeidsplassene for medlemmer, fastplassene som er reservert VIP medlemmer, mingle-området ved kjøkkenet og det avgrensede arealet med avtrekk hvor laserskjæring og lodding foregår er det et eget avgrenset kontor innerst i lokalet – pluss et område for admin/vakt og lager/sortering av komponenter og annet forbruksmateriell.

Før musepeker over bygnings-kartet for å blåse opp, og flytt musepeker rundt for å navigere. For mobil og tablet, med gyroskop, kan du tilte enheten i de forskjellige retninger isteden. Trykk på kartet for å blåse opp, dersom du ikke bruker mus.