Våre lokaler

BiT RiG FiX holder til i relativt romslige lokaler på Fjellstrand i Nesodden kommune. Totalt er det over 600 kvm innendørs areal, fordelt over 3 etasjer og en sidebygning. Tomten er på litt over 2 mål, hvorav en større parkeringsplass er gjort tilgjengelig. Byggets areal vil bli klargjort og ført frem gradvis, og i første omgang er 1. etasje og deler av 2.etasje gjort tilgjengelig – i tillegg til et lite verksted i sidebygningen.

Første etasje

I 1.etg har i all hovedsak vårt makerspace fått plass. Det er et åpent areal, tilgjengelig direkte fra forsiden av bygget og fra parkeringsplassen bak. I tillegg til områdene avsatt til de forskjellige maskiner, diverse varianter av arbeidsplassene for medlemmer, fastplassene som er reservert VIP medlemmer, mingle-området ved kjøkkenet og det avgrensede arealet med avtrekk hvor laserskjæring og lodding foregår er det et eget avgrenset kontor innerst i lokalet – pluss et område for admin/vakt og lager/sortering av komponenter og annet forbruksmateriell.

Før musepeker over bygnings-kartet for å blåse opp, og flytt musepeker rundt for å navigere. For mobil og tablet, med gyroskop, kan du tilte enheten i de forskjellige retninger isteden. Trykk på kartet for å blåse opp, dersom du ikke bruker mus.