Det har lenge vært i tankene og nå har vi endelig tatt steget og begynt arbeidet med å gjøre Makerspacet til en egen, selvstendig forening.

Den nye organisasjonens styre består i dag av Erlend Sakshaug og Dag Ove Hoel. Alt makerspace-relatert som per i dag arrangeres og fasiliteres av BiT RiG FiX vil gradvis flyttes over til den nye foreningen. Dette innebærer maskiner og utstyr, ansvar for medlemmer samt de kurs og eventer med aktuell tematikk for foreningen.

Med denne endringen har vi som mål å engasjere flere i denne nokså nye kultur-arenaen ved å tilby en mer demokratisk tilnærming til utviklingen av foreningen.

Foreningen vil fortsatt holde til i de samme lokalene hos BiT RiG FiX og vil nå få tilgang på mer areal. Foreningen vil fremdeles ha en tilknytning til BiT RiG FiX i sin rolle som fasilitator og leverandør av ulike aktuelle tjenester.

BiT RiG FiX vil fremdeles være det naturlige koblingspunktet mellom kommunens næringsliv og Makerspacets miljø med dets kompetanse, kreativitet og teknologi.

Vi håper denne endringen fører til at…

  • Vi står sterkere i gjennomføring av diverse initiativer og eventer i fremtiden, i forbindelse med søknader samt få en større sjanse til å motta støtte og bevilgninger fra ulike stiftelser og fond.

  • Den demokratiske strukturen en slik organisasjon arbeider under vil engasjere og motivere medlemmer til å ønske å påvirke og være aktive i organisasjonen og dens fremtid over de kommende år.

Til alle nåværende og fremtidige medlemmer:

Velkommen til denne nye frivillige foreningen! :-)

Valg av navn på foreningen landet enkelt og greit på Nesodden Makespace, og ved registrering i Enhetsregisteret meldte vi samtidig foreningen inn i Frivillighetsregisteret og Grasrotandelen.

Websiden vil fremdeles være www.bitrigfix.no/makerspace, men vi har i tillegg knyttet til oss www.nesoddenmakerspace.no som er noe enklere å huske og som videresender til samme sted.

Facebook-gruppen vår vil fremdeles være den samme men vi har i tillegg til denne etablert en egen facebook page slik at vi blant annet kan motta donasjoner direkte på facebook.

Navn

NESODDEN MAKERSPACE

Org. nr.

925 406 554

Kategori

Ideelle Organisasjoner

Makerspace medlemmene vil beholde sin bruker og login på websiden. Smart låsen på inngangsdøren, medlems-wifi, skap og andre forhold som allerede er etablert forblir som før. Flytting av medlemskap vil skje gradvis og vil informeres om på forhånd.

I tiden fremover vil styret jobbe med å søke midler til gjennomføring av ulike prosjekter, og sørge for å bygge kapital samt jobbe med å etablere en aktiv drift. I tillegg vil styret utforme de nødvendige avtaler for den fremtidige driften med bakgrunn i medlemmenes interesse. Deriblant avtale med fasilitator om å overta eierskap på maskiner og annet relevant redskap som våre medlemmer kan ha glede av.

Vi gleder oss til å se effekten av denne endringen, og gleder oss spesielt til å ønske nettopp deg og ditt engasjement velkommen i Nesodden Makerspace!

Vi vet at mange av oss er nedtrykt i disse “korona-tider”. De alvorlige konsekvenser den har med seg er for mange av oss vanskelige å bære alene. Vi ser derfor på denne foreningen som viktig i tiden fremover. Et samlingspunkt og et tilbud som kan bidra til å igangsette samarbeid og stimulere til god og sunn utvikling av lokalsamfunnet vårt.

– Velkommen!