For å gjøre 3D printingen enda mer tilgjengelig og fleksibel har vi montert tavler med flere varianter for oppheng. Dermed kan vi nå bruke både de svære 3kg rullene med filament og de små 750g rullene på begge maskiner, uavhengig av hva printeren opprinnelig har holdere for. En liten forandring som gir et veldig nyttig resultat.