Tidlig i 2018, og med både sosial og økonomisk støtte fra kommunen, innså nyinnflytter og gründer Dag Ove Hoel at hans nye hjemsted ville ha en særdeles god bruk for:

på Nesodden

Et senter for

INNOVASJON

NÆRINGSVEKST

FRILANSERE

OPPFINNERE

GRÜNDERE

SMÅ FORETAK

NÆRINGSDRIVENDE

SELVSTENDIG

Ved å samle mennesker med initiativ, relevant kompetanse, moderne og tilgjengelig teknologi, i en moderne, kreativ og nyskapende arena, tilfører vi vårt bidrag til kommunens fremtidige verdiskaping, næringsutvikling og økonomiske vekst.

En sentral arena for et yrende kreativt miljø, et sosialt sted hvor alle er velkommen til å delta, og med jevnlige arrangementer som bygge-kvelder og relevante forelesninger/kurs.
Dag Ove Hoel, BiT RiG FiX (Juni 2018)

Siden den gang har mye skjedd, både i bedriften og i våre lokaler på Fjellstrand.

Nye mennesker har kommet til, og den nokså ambisiøse totale visjonen som lå til grunn ved etableringen har nå blitt delt inn i noe mer praktiske deler. Vår virksomhet består nå av et selvstyrende makerspace, organisert som en forening, og en egen seksjon som fokuserer ene og alene på våre løsninger rettet mot næringslivet på Nesodden.

Som en slags paraply-organisasjon har BiT RiG FiX nå det primære ansvaret for våre lokaler. I tillegg tilbyr vi nå profesjonelle ingeniør- og produktdesign-tjenester, da innenfor teknologi og emner som vårt makerspace omhandler, i tillegg til de mer formelle og kompetansekrevende emner.

Sponsorer og Samarbeidspartnere

Helt siden oppstart har initiativtaker Dag Ove Hoel alene stått for nødvendig kapital til innkjøp og drift, og har derfor vært ekstra avhengig av å få bidrag og spesial-avtaler for å klare seg. Vi vil derfor ytre en ekstra stor takk til våre sponsorer og samarbeidspartnere, som har vist sin storhet ved å støtte tiltaket økonomisk eller ved å bidra med utstyr:

SPONSOR
Din bedrift her?

Ta kontakt via dette kontaktskjema dersom din bedrift ønsker å bidra

SAMARBEIDSPARTNER
Gulbjørnrud
Mars 2019

HOVEDSPONSOR
Nesodden kommune
Juni 2018

SPONSOR
Grevent
Januar 2020

SPONSOR
Din bedrift her?

Ta kontakt via dette kontaktskjema dersom din bedrift ønsker å bidra