på Nesodden

Et senter for

INNOVASJON

NÆRINGSVEKST

FRILANSERE

OPPFINNERE

GRÜNDERE

SMÅ FORETAK

NÆRINGSDRIVENDE

SELVSTENDIG

Ved å kombinere et samlet initiativ, essensiell kompetanse, tilgjengelig teknologi og motiverende inspirasjon med en moderne, kreativ og nyskapende arena, gir vi vårt bidrag til kommunens fremtidige verdiskaping, næringsutvikling og økonomiske vekst.

MAKERSPACE

Vi tilbyr alle kommunens hobby-innovatører og nysgjerrige en overkommelig priset tilgang til viktige moderne maskiner og et superkreativt miljø hvor du kan raffinere dine ideer.

Du får adgang 24/7 eller på egen-valgte dager, in-house kompetanse og organisert online, materialer til maskinene, komponenter til kretskort og koblinger, ferdige kits, måleutstyr, praktisk verktøy og mye mer.

OFFICESPACE

I tillegg til dette tilbyr vi også tradisjonelle kontorplass-avtaler, enten som fast plass eller fri, som en kombinasjon med makerspace-medlemskap eller som en separat avtale.

Dette er tjenester vi tilbyr både våre initiativrike innbyggere og de mange små bedrifter og selvstendige foretak vi har i nærområdet, som ser nytten av å ha sitt daglige virke i et innovativt og moderne miljø.

Eventer
Nyhetsbrev
Nyheter
Makerspace
Kontorplasser
En sentral arena for et yrende kreativt miljø, et sosialt sted hvor alle er velkommen til å delta, og med jevnlige arrangementer som bygge-kvelder og relevante forelesninger/kurs.
Dag Ove Hoel, BiT RiG FiX

Sponsorer og Samarbeidspartnere

En stor takk går til våre sponsorer, som har vist sin storhet ved å støtte tiltaket økonomisk eller ved å bidra med utstyr. Dette er våre sponsorer fra den siste tiden:

SPONSOR
Din bedrift her
i 2019?

Ta kontakt via dette kontaktskjema dersom din bedrift ønsker å bidra

SAMARBEIDSPARTNER
Gulbjørnrud
Mars 2019

HOVEDSPONSOR
Nesodden kommune
Juni 2018

SAMARBEIDSPARTNER
Home Control
Mars 2019

SPONSOR
Din bedrift her
i 2019?

Ta kontakt via dette kontaktskjema dersom din bedrift ønsker å bidra